Welkom bij onze webshop
Wij verzenden naar Nederland en België

  • Wim Weren,Vensters op Jezus
  • Wim Weren,Vensters op Jezus
Wim Weren,Vensters op Jezus
Vensters op Jezus
Methoden in de uitleg van de evangeliën
€ 27.99

Levertijd: 1 tot 3 werkdagen

Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Onder die vier namen  circuleren al ruim negentien eeuwen vier verhalen over de ene Jezus. Wanneer we deze geschriften lezen, kijken we mee door de ogen van de evangelisten. Elk van hen tekent een eigen portret van Jezus. Ze geven zijn leven en dood weer vanuit een eigen gezichtshoek, een eigen optiek. De evangeliën kunnen ook zelf weer vanuit vier verschillende methodische invalshoeken bekeken worden.

In het eerste deel komen benaderingen aan de orde die zich op de tekst zelf concentreren. De literaire aspecten staan hier op de voorgrond. Het tweede deel gaat over het verschijnsel dat teksten uit de evangeliën teruggaan op oudere tradities. Hier krijgen de diachronische aspecten de volle aandacht (vorm- en redactiekritiek). In het derde deel komt ter sprake dat teksten uit de evangeliën relaties hebben met andere stukken uit de Bijbel, de vroeg-joodse exegese en apocriefe evangeliën en dat ze telkens weer verwerkt worden in romans en gedichten.

Het laatste deel gaat over een oude kwestie die sinds kort weer brandend actueel is: wat zeggen de evangeliën over de historische Jezus? Is hij voorgoed aan ons gezichtsveld onttrokken of kunnen we via de papieren getuigenissen nog een glimp opvangen van de mens van vlees en bloed die zo diep verworteld was in het jodendom en aan de oorsprong stond van het christendom?

Korte theoretische inleidingen worden telkens gevolgd door een keur aan voorbeelden.
De auteur tracht lezers te activeren om zelf op ontdekkingstocht te gaan. Het boek is bedoeld voor studenten uit het hoger onderwijs, voor pastores en catecheten en voor hen die zich in bijbelgroepen en leerhuizen scholen in een beter verstaan van de evangeliën.

Extra informatie:

Paperback / softback
215 pagina's
Met illustraties
Januari 1998
382 gram
240 x 155 x 13 mm
EAN: 9789021137100
KokBoekencentrum Non-Fictie

Levertijd: 1 tot 3 werkdagen