Gratis verzenden vanaf 17,50 (NL)
Wij verzenden naar Nederland en België

  • Stefan Ruysschaert,Vzw en btw
  • Stefan Ruysschaert,Vzw en btw
Stefan Ruysschaert,Vzw en btw
Vzw en btw
€ 49.50
Levertijd: 1 tot 2 werkdagenVzw’s zijn in de regel btw-belastingplichtigen. Vele vzw’s verrichten echter vrijgestelde activiteiten bedoeld in art. 44 W.BTW. Ze moeten dan geen btw aanrekenen maar hebben ook geen recht op aftrek van de btw op de zelf aangekochte goederen en/of diensten.


Vaak verrichten vzw’s echter ook activiteiten die met btw dienen te worden belast. Ze verkrijgen dan het statuut van gemengde btw-belastingplichtige.


Soms verrichten vzw’s gratis handelingen of handelingen in het algemeen belang. Als ze daarnaast ook belastbare handelingen stellen, verkrijgen ze het statuut van gedeeltelijke btw-belastingplichtige.


In dit boek wordt de reikwijdte van de vrijgestelde handelingen in de sociale, sportieve en culturele sfeer besproken en de al dan niet belastbaarheid van ontvangen subsidies. Ook de btw-regeling voor het organiseren van evenementen ter verkrijging van financiële steun komt aan bod.


Een bijzondere aandacht gaat naar de bijzondere financieringsbronnen van vzw’s (lidgelden, inbrengen, sponsoring, giften, …). In welke mate beïnvloeden zij het pro rata bij vzw’s die gemengde btw-belastingplichtigen zijn?


Ten slotte wordt geanalyseerd welke de invloed van algemene werkingstoelagen is op het recht op aftrek van de btw voor de vzw naargelang haar btw-statuut.


Tweede, volledig herziene uitgave.


Stefan Ruysschaertis adviseur bij de FOD Financiën. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur. Hij doceert het vak btw aan de faculteit Economische Wetenschappen van de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee). Kenmerkend voor zijn boeken en artikelen is de
heldere analyse van de btw-vraagstukken.
Extra informatie:

Paperback / softback
266 pagina's
Februari 2021
483 gram
240 x 161 x 18 mm
EAN: 9789046610893
Maklu Uitgevers N.V.

Levertijd: 1 tot 2 werkdagen