Gratis verzenden vanaf 17,50 (NL)
Wij verzenden naar Nederland en België

  Peter Gillissen,Wonen en kopen in Griekenland
  Wonen en kopen in Griekenland
  Wonen en kopen in
  € 22.95
  Levertijd: 1 tot 2 werkdagen  WONEN EN KOPEN IN GRIEKENLAND

  Herziene editie 2019

  P.L. Gillissen - Voerendaal; Guide Lines

  ISBN : 978-94-92895-09-7

  Recensie NBD

  Deze handleiding geeft praktische informatie aan hen die er zich willen vestigen en/of er een (tweede) huis willen kopen. Na algemene informatie over het land, klimaat etc. volgt de inleiding op de Griekse onroerend goed markt.

  Hoe gaat men te werk ? De rol van de makelaar en de advocaat, het koopproces en het koopcontract en de notariële overdracht, het kadaster en fiscale zaken in Nederland en Griekenland.

  Ook het kopen van bouwgrond komt aan de orde, de bouwvergunning, de rol van de bouwondernemer en de architect, renovatie en onderhoud evenals verhuur van Grieks vastgoed.

  Tenslotte is er aandacht voor de verhuizing en de Nederlandse zorgverzekering bij vestiging in Griekenland

  Deze zeer complete gids is een uitstekende handleiding voor hen die in Griekenland een (tweede) huis willen kopen en/of in Griekenland willen gaan wonen.

  Recensent Dr. J. Kroes (NBD)

  Inhoudsopgave

  1.Inleiding
  2.Griekenland in vogelvlucht

  Inleiding
  Basisgegevens
  Tijdverschil
  Risico’s
  Geografie
  Kerngegevens
  Belangrijke steden in Griekenland
  De Eilanden
  De Bergen
  Bereikbaarheid
  Vliegen
  Auto
  Ferry
  Trein
  Het postverkeer
  Bevolking
  Bevolkingsdichtheid
  Bevolkingsaantallen in de belangrijkste steden
  Opbouw bevolking
  Etniciteit
  Volksaard
  Religie
  Talen
  Toerisme
  Bestuur en politiek
  Bestuurlijke indeling
  Economie
  Economische en financiële crisis
  Munteenheid
  BNP in €
  Minimumloon
  Big Mac Index
  Financiële crisis
  Verkeer
  Spoorwegen
  Autosnelwegen
  Rechtswezen
  Gerechten van eerste aanleg
  Vredegerechten
  Gerechten van tweede aanleg
  Hooggerechtshof

  3. Geografische oriëntatie en klimaat

  Inleiding
  Argosaronische Eilanden
  Cycladen
  Dodekanesos
  Evia-Sporaden
  Evia
  Noord-Oost Egeische Zee
  Zuid-Egeïsche Eilanden
  Noord-Egeïsche Eilanden
  Ionische Eilanden
  Bestuurlijke indeling van de Ionische Eilanden
  Kreta
  Natuur
  Het vasteland
  Klimaat en weer
  De Griekse Berggebieden en invloed op het klimaat
  Klimaat op de Griekse Eilanden
  Griekenland als wintersportbestemming

  4. Oriëntatiefase, locatie, soort onroerend goed en vraagprijs

  Inleiding
  Emotie en verstand
  Motieven
  Wat en waar kopen ?
  Motieven
  Uitgangspunten
  Checklist waar kopen ?
  Bereikbaarheid
  Tips van een aankoopmakelaar
  Waar kopen ?
  Wanneer gaat u naar uw (tweede) huis in Griekenland ?

  5. De Griekse onroerendgoedmarkt

  Inleiding
  De financiële en economische crisis en de Griekse o/g markt
  Bepaling van de vraagprijzen
  Vraagprijs
  Aanbod
  De tweede (vakantie)huizenmarkt
  Soort onroerend goed
  Appartementen
  Schakelbungalows
  Bungalows
  Villa’s
  Gerestaureerde boerderijen en landhuizen
  Bouwkavels
  Grondstukken met vervallen boerderijen
  Grondstukken waarop niet gebouwd mag worden
  Een oud huis op het platteland
  Als kandidaat-koper en keuze onroerend goed
  Aankoop van een bestaand huis dat eventueel moet worden gerenoveerd
  Aankoop van een kant-en-klaar huis, gebouwd door een projectontwikkelaar
  Aankoop van een stuk grond, waarop u zelf een huis laat bouwen
  Tips van een aankoopmakelaar bij aankoop van een appartement
  Stukken land en ruïnes

  6.De voorbereidingsfase

  Inleiding
  Laat u niet opjagen door de makelaar
  Het verzamelen van informatie
  Waarom een huis in Griekenland
  Hoe vindt u informatie over onroerend goed ?
  Onroerendgoedbeurzen in Nederland en België
  Oriëntatiedagen
  Adviezen en tips tijdens de voorbereidingsfase
  Tip bij de voorbereiding
  Wanneer op huizenjacht ?
  Staat van onderhoud van het huis
  Tips van een aankoopmakelaar
  Openen van een Grieks Banknummer

  7. De makelaar in Griekenland

  Inleiding
  De Griekse makelaar
  Vestigingseisen Griekse makelaar
  Bemiddelaars in Nederland en België
  Kosten makelaar
  Overeenkomst met de makelaar
  Pomida (Hellenic Property Federation)

  8. De Griekse advocaat bij aankoop van onroerend goed in Griekenland

  Inleiding
  Een Nederlands/Griekse advocaat in Nederland
  Volmacht
  Taken van de advocaat tijdens het koopproces
  Kosten van een advocaat in Griekenland

  9. Het voorlopig koopcontract

  Inleiding
  Het vóóronderzoek
  Wat dient u uw advocaat te laten onderzoeken ?
  Titel- en kadastraal onderzoek
  In een kadastraal uittreksel vindt u de volgende gegevens terug
  Belastingonderzoek
  De grond
  Onderzoek naar bestemmingsplannen
  Onderzoek naar de bewoonbaarheid/woonvergunning
  Gas-, water- en elektriciteitsnota’s
  Inhoud voorlopig koopcontract
  De partijen
  Het object
  Roerende goederen
  De prijs
  Aanbetaling en boeteclausules
  Overdrachtsdatum
  Aanvullende en/of ontbindende voorwaarden
  Contractbreuk door de verkoper
  Contractbreuk door de koper
  Opmerking
  Meest gemaakte fouten door onwetende buitenlandse kopers
  Energie Prestatie Certificaat

  10. Koopproces; van voorlopig koopcontract naar notariële overdracht

  Inleiding
  Manieren waarop u in Griekenland onroerend goed kunt verwerven
  Van overeenkomst naar notariële overdracht
  De Griekse notaris
  Notariskosten

  11. Het Griekse kadaster

  Inleiding
  In Griekenland bestaan twee verschillende registratiesystemen
  Het land Registratiesysteem
  Het Griekse nationale kadaster
  Het nieuwe Griekse Kadaster
  Kadastrale registratie-code
  De voordelen van het nieuwe Griekse Kadaster
  In de volgende gevallen moet er inschrijving/wijziging in het kadaster plaatsvinden
  Kosten inschrijving
  Samenvatting aankoopprocedure in Griekenland

  12. Fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van onroerend goed in Griekenland

  Inleiding
  Fiscaal nummer
  Overdrachtsbelasting
  Overdrachtsbelasting of BTW
  Vrijstelling overdrachtsbelasting
  Fiscale waarde van het onroerend goed in Griekenland
  BTW op nieuwbouw
  Jaarlijks terugkerende lokale belastingen en heffingen voor huiseigenaren
  Inkomen uit verhuur
  Zegelbelasting
  Belasting op woningen met elektriciteit (buitengewone elektriciteitsheffing/belasting)
  Vermogenswinstbelasting voor de verkoper

  13. Nederlandse fiscale aspecten bij bezit van een tweede huis in Griekenland

  Uw tweede huis in Griekenland en het Nederlandse belastingstelsel
  Hoofdverblijf
  Het tweede huis in het huidige Nederlandse belastingstelsel en voorkoming van dubbele belasting in het buitenland
  Griekse heffing op in Griekenland gelegen onroerend goed
  Berekening Nederlandse vrijstelling
  Rekenvoorbeeld vermindering ter voorkoming van dubbele belasting
  Buitenlandse belastingplicht en box 3
  Emigratie en box 3
  Immigratie en box 3
  Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit

  14. Het kopen van (bouw)grond

  Inleiding
  Informatie inwinnen op het gemeentehuis
  Bestemmingsplannen
  Grensregio’s
  Bosrijke gebieden
  Restricties bij uitbreiding stedenbouwkundige gebieden
  Archeologische gebieden
  Omgevingsrestricties
  Kust en stranden
  Natura 2000 gebieden
  Soorten bouwgrond
  Landelijke bouwkavels zonder bebouwing buiten de bebouwde kom
  Landelijke kavels met bebouwing/project
  Kavels binnen de bebouwde kom bestemd voor bebouwing
  Kavels met bouwvallen
  De oppervlakte van het perceel
  De eigendomsakte van het land
  Erfdienstbaarheden
  Erfpacht
  Aansluiting op de nutsvoorzieningen
  Adviezen en tips voor kopers van (bouw)grond
  Wat niet kopen ?
  Slopen

  15. Bouwen van een huis in Griekenland en de bouwvergunning

  Regels voor het bouwen van een huis in Griekenland
  Welke (bouw)fases moet u doorlopen ?
  Minimaal te bouwen oppervlakte
  Bouwvergunning en project management
  Geldigheidstermijn bouwvergunning
  Bouwvergunning voor verbouwingen
  Aanvraag bouwvergunning bij mede-eigendom
  Kopen van een huis tijdens de bouwfase
  Bouwen/verbouwen in eigen beheer
  Zelf een stuk grond kopen en zelf bouwen
  Wijzigen tijdens de bouw

  16. Aandachtspunten bij het contact met de bouwondernemer en de architect

  Inleiding
  De keuze van een aannemer/bouwondernemer
  Bouwmanagementburo
  Voor-overeenkomst met de bouwer/projectontwikkelaar
  Laat eerst de grond op uw naam zetten
  Het bouwcontract
  Garanties
  Checklist inhoud bouwcontract
  Nog enkele aandachtspunten
  Wanneer wordt het nog te bouwen huis uw eigendom ?
  Wanneer betaalt u welk deel van de bouwsom ?
  De architect
  De architect en de bouwvergunning
  Kosten van een architect
  Checklist wat te bespreken met uw architect
  Voorlopige en definitieve oplevering
  Kopen van een projectontwikkelaar
  Boeteclausule bij te late oplevering
  De constructieverzekering
  BTW

  17. Renovatie en onderhoud

  Inleiding
  Vergunningen
  Griekse of Nederlandse vaklieden ?
  Zwart werkers
  Offertes
  Aftrek van verbouwings- en renovatiekosten

  18. Huurwetgeving

  Inleiding
  Griekse huurwetgeving
  Hoe vindt u een huurhuis/appartement
  Onderverhuur
  Huurprijzen
  De borg
  Inventaris
  Verzekering
  Het onderhoud
  De onderhoudskosten
  Commerciële verhuur
  Huurverhoging

  19. Verhuur van Grieks onroerend goed; juridische aspecten

  Inleiding
  Vakantieverhuur
  Adviezen voor huiseigenaren die hun huis verhuren in
  Griekenland
  Gemeubileerde vs. ongemeubileerde verhuur
  De verhuurorganisatie
  Villa management
  Verhuurbeperkende clausules in het koopcontract
  Verhuren via een touroperator
  Lange termijn verhuur
  Nog enkele aandachtspunten bij verhuur
  Checklist: Het contact met de verhuurorganisatie
  Vereiste vergunning voor de verhuur van een vakantiewoning in Griekenland
  Gemeubileerde vakantieverhuur
  Appartement of woning op een gedeelde kavel
  Vereenvoudigde EOT voor villas
  Vergunning, nummer en registratie als ondernemer bij de
  belastingdienst
  Grootte zwembad
  Overige opmerkingen
  Te overleggen documenten
  KEP/Ermis
  Afgeven van de vergunning
  Kosten
  Optimaal profiteren van een tweede huis
  Verdienen aan uw tweede huis
  Fiscale aspecten bij verhuur

  20. Vestiging in Griekenland

  Inleiding
  Voorwaarden om langer dan 3 maanden in Griekenland te mogen verblijven zijn
  Vertrek uit Nederland
  Uitschrijving bij vertrek uit Nederland
  Inschrijven in de BRP
  Legalisatie
  Reisdocumenten
  Schengenlanden
  Europese Identiteitskaart
  Paspoort
  Eigen paspoort / ID kaart voor kinderen
  Nog enkele tips
  ANWB Digikluis
  Wat zijn de gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie
  Personen ?
  Wat zijn de gevolgen van uw uitschrijving voor uw verzekeringen ?
  Wat zijn de gevolgen van uw uitschrijving voor uw Nederlanderschap
  Is er controle op uw uitschrijving bij de Basisregistratie
  Personen (BRP)
  Gevolgen van onterechte uitschrijving/inschrijving
  Uitschrijving en de gevolgen richting de belastingdienst
  Wanneer kunt u een briefadres of postadres in Nederland opgeven ?
  Waar kunt u een postadres aanvragen ?
  Vestiging in een ander EU-land
  Kan iemand maar op één plaats in de EU ingeschreven staan in het GBA/bevolkingsregister van een land ?
  Vestiging in Griekenland en de verblijfsvergunning
  Werknemers
  Werkloos/ziekte
  Zelfstandigen
  Gepensioneerden
  Studenten
  Gezinsleden
  Aanvraag verblijfscertificaat bij het Griekse politiekantoor
  Registratie
  Permanent verblijfscertificaat
  Geregistreerd partnerschap & homohuwelijk in Griekenland
  Homohuwelijk in Griekenland
  Vertrek naar Griekenland en de (belasting)schulden in Nederland
  Schuld aan de Nederlandse Staat en verlenging van uw paspoort
  Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel
  Wonen in het buitenland met BKR
  Schulden gelden ook in het buitenland
  Conclusie
  Internationale uitwisseling kredietgegevens
  Het Nederlandse paspoort in het buitenland
  Verlenging paspoort bij Nederlandse ambassade in het buitenland
  Juridisch en/of fiscaal resident
  Verhuizen binnen Griekenland en uw verblijfscertificaat
  Stemmen in het buitenland
  Nederlandse nationaliteit/Nederlanderschap
  Rijkswet op het Nederlanderschap
  Nederlanders met een dubbele nationaliteit
  Europees Dierenpaspoort

  21. De verhuizing

  Inleiding
  Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de EU
  Vrijstelling van invoerrechten
  Zelf verhuizen
  Trouwen en verhuizen
  Verhuizing naar uw tweede woning
  Verkoop van uw tweede woning
  Verhuizing bij erfenis
  Vervreemdingsverbod
  Belastingtelefoon Douane
  Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW
  De offerte
  De verhuiskosten
  Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in het buitenland ?
  Nog enkele tips en opmerkingen
  Opslag
  Tax-free shoppen voor uw verhuizing

  22. De Nederlandse zorgverzekering & WLZ bij vestiging in Griekenland

  Inleiding
  Gevolgen bij emigratie en de Nederlandse zorgverzekering
  Waar bent u verzekerd tegen ziektekosten als u in
  Griekenland woont
  U heeft een uitkering of pensioen uit Nederland
  U werkt in Nederland
  Hoe werkt de zorgverzekering in Nederland ?
  Welke zorg krijgt u vergoed ?
  Zorgtoeslag
  WLZ
  Gezinsleden niet verzekerd voor de WLZ
  WLZ-zorg aanvragen
  Verzekering van uw partner & kinderen voor de
  Nederlandse zorgverzekering
  Zorg in Griekenland en in Nederland
  Aanvullende verzekering
  Uw zorgverzekering als u in Nederland woont
  Uitkering of pensioen uit Griekenland en uw zorgverzekering
  Pensioen of uitkering uit Griekenland en Nederland
  U werkt in Griekenland
  Zorg uit Nederland
  Ziektekostenverzekering in Griekenland
  U woont in Griekenland en werkt in Nederland als zelfstandige
  U werkt in Griekenland en in Nederland
  Verzekering van uw partner en kinderen voor de
  Griekse zorgverzekering
  U woont in Griekenland en bent zowel in Nederland als in Griekenland werkzaam
  De gezinsleden van een verzekerde die zelf niet in Griekenland woont
  Nieuwe E/S formulieren
  U woont in Griekenland en werkt in Nederland (in loondienst)
  Premie/bijdrage
  Rechten van uw gezinsleden
  Rechten in Nederland
  U woont in Griekenland en werkt als ambtenaar in Nederland
  U staat ingeschreven bij een Nederlandse hogeschool/universiteit en u woont in Griekenland
  U heeft een Nederlandse en Griekse uitkering of pensioen
  U woont in Griekenland en ontvangt uitsluitend een
  Nederlands pensioen of uitkering
  Rechten in Griekenland
  Wat betaalt u in Nederland aan premies ?
  ZVW en WLZ bijdragen
  Bijdragen Zvw, woonlandfactoren en heffingskortingen
  Rekenvoorbeeld toepassing woonlandfactor
  Zorgtoeslag in het buitenland
  Invoering van de nieuwe Zvw en de gevolgen voor de vrijwillige AWBZ
  Nieuwe regelgeving vanaf 1 mei 2010
  Overgangsregeling
  Keuzevrijheid zorg voor Nederlanders met pensioen of uitkering
  Zorg in Nederland zonder EHIC
  Eigen risico
  Nederlandse of Griekse zorgpas
  Aanvullende verzekering
  Europese sociale zekerheidsverordening
  Medische behandeling buiten Griekenland
  Indicatiestelling AWBZ in het buitenland
  Wijziging formulieren sociale zekerheid.
  E formulieren zijn A-formulieren geworden

  23. De Griekse belastingen

  Inleiding
  Vennootschapsbelasting
  Tarieven vennootschapsbelasting
  BTW Tarieven
  Tarieven vaste land
  Overdrachtsbelasting
  Onroerendgoedbelasting / OZB
  Zegelbelasting
  Vermogenswinstbelasting
  Vermogensbelasting
  Erf- en schenkbelasting
  Tarieven
  Inkomstenbelasting
  Het woonplaatsbeginsel
  Bijlagen en bronnen
  Extra informatie:
  Wonen en kopen in
  Paperback / softback
  280 pagina's
  Februari 2019
  342 gram
  213 x 153 x 18 mm
  EAN: 9789492895097
  Guide-Lines

  Levertijd: 1 tot 2 werkdagen