Gratis verzenden vanaf 17,50 (NL)
Wij verzenden naar Nederland en België

  • Nico Kluwen,Handleiding ATEX
  • Nico Kluwen,Handleiding ATEX
Nico Kluwen,Handleiding ATEX
Handleiding ATEX
toepassing van explosieveiligheid in de praktijk
€ 107.91

Levertijd: 1 tot 2 werkdagenIn de ATEX-richtlijnen en de daarmee samenhangende normen zijn talloze voorschriften en veiligheidsbepalingen opgenomen om te komen tot een veilige en werkbare situatie. Deze richtlijnen en normen staan vaak op zich zelf, waardoor dikwijls de samenhang tussen die voorschriften en veiligheidsbepalingen ontbreekt.
In deze Handleiding ATEX is vanuit het aspect explosie de opstap gemaakt naar de relevante ATEX-richtlijnen en de daaraan gekoppelde normen.

Met behulp dit boek kan men snel tot de conclusie komen dat al dan niet een explosieveiligheidsdocument moet worden opgesteld en aandacht gegeven moet worden aan de daaruit voortvloeiende aspecten.

Dit boek biedt een praktische vertaling van alle facetten van explosiegevaar en maakt duidelijk hoe explosiegevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden. In diverse takken van industrie bestaat explosiegevaar, bijvoorbeeld in houtbewerkingsbedrijven, voedselindustrie, chemische industrie, raffinaderijen, farmaceutische industrie en verfverwerking. Relevante praktijkvoorbeelden worden in dit boek aangehaald en toegelicht.

In deze handleiding worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

    * ATEX-richtlijnen
    * soorten explosies
    * explosieveiligheidsdocumenten
    * gevarenzone-indelingen voor gas- en stofontploffingsgevaar
    * ontstekingsbronnen
    * elektrotechnisch materieel en elektrotechnische installaties in explosiegevaarlijke gebieden
    * werkzaamheden in explosiegevaarlijke gebieden
    * inspectie van installaties in explosiegevaarlijke gebieden
    * controle van apparatuur in explosiegevaarlijke gebieden
    * onderhoud van installaties in explosiegevaarlijke gebieden.


Voor wie

    * veiligheidskundigen die explosieveiligheidsdocumenten opstellen
    * installatieontwerpers die juiste keuzes moeten maken voor elektrisch materieel en elektrische installaties
    * monteurs die installaties aanleggen en onderhouden
    * inspecteurs die installaties inspecteren en diverse apparatuur controleren zodat deze veilig functioneren.

Over de auteur
Nico Kluwen werkt als assistent-manager brand bij EFPC, consultancy voor brandveiligheid. Daarvoor was hij werkzaam bij Bureau Veritas als manager van de afdeling Inspectie. Hij stuurde daar diverse onderafdelingen van aan, onder meer Elektrotechnische inspecties. In die hoedanigheid coördineerde hij de uitvoering van inspecties en specialistische onderzoeken in diverse middelgrote en grote industriële bedrijven en in alle takken van industrie, de gezondheidszorg, utiliteitsgebouwen, enzovoort. Daarnaast is hij al vele jaren actief lid in het normalisatiewerk, zowel op nationaal (NEC 64) als op internationaal niveau (CENELEC en IEC). Tevens heeft hij vele cursussen verzorgd en diverse boeken geschreven rond het ontwerpen, het inspecteren en de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties

Extra informatie:

Paperback / softback
335 pagina's
Met illustraties
Oktober 2009
1292 gram
296 x 210 x 19 mm
EAN: 9789012210072
Vakmedianet BouwCommunities B.V.

Levertijd: 1 tot 2 werkdagen