Welkom op onze vernieuwde site. | i.v.m. de drukte bij de pakketdiensten kan de bezorging 1 tot 2 werkdagen langer duren.

J.W.  Zantema,Frysk Wurdboek
Frysk wurdboek Frysk-Nederlansk
Fries woordenboek Fries-Nederlands
€ 9.95

Bij u in huis op: woensdag
Dit artikel is aanwezig in onze winkel


It Frysk Wurdboek is it hânwurdboek dêr 't de measte gongbere Nijfryske wurden yn opnommen binne. It is tige nuttich standertwurk, dat gaadlik is om te brûken un it ûnderwiis, by selsstudzje of op it wurk.

Het deel Nederlânsk-Frysk bevat 921 pagina's


Extra informatie:

Gebonden: harde kaft
1220 pagina's
December 1993
1147 gram
198 x 145 x 60 mm
EAN: 9789060664407
Friese Pers Boekerij Uitgeverij Noordboe

Bij u in huis op: woensdag
Dit artikel is aanwezig in onze winkel