Welkom bij onze webshop
Wij verzenden naar Nederland en België

  • J.C.A.T. Frima, E. Schmieman, B.P.C. van Weert, M. Haentjens,Covid-19 als stresstest voor het insolventierecht
  • J.C.A.T. Frima, E. Schmieman, B.P.C. van Weert, M. Haentjens,Covid-19 als stresstest voor het insolventierecht
J.C.A.T. Frima, E. Schmieman, B.P.C. van Weert, M. Haentjens,Covid-19 als stresstest voor het insolventierecht
Nederlandse Vereniging Voor Rechtsvergelijkend En Internationaal Insolventierecht (Nvrii) Netherlands Association for Comparative and International Insolvency Law (NACIIL)
Covid-19 als stresstest voor het insolventierecht
Reports NACIIL/Preadviezen NVRII
€ 29.50

Levertijd: 1 tot 3 werkdagen

De uiteindelijke impact van Covid-19 op onze economie is nog niet te voorspellen. Mede gezien de hoge schuldniveaus van veel ondernemingen pre-Covid, zal deze impact aanzienlijk zijn. De acute, gedwongen stilstand van de economie en de stapsgewijze heropstart vormen dan ook een stresstest voor het insolventierecht. 
 
De jaarvergadering NVRII 2020 behandelt de vraag in hoeverre het insolventierecht en aanverwante regelingen een adequaat kader bieden voor een hard geraakte economie. Hierbij wordt een onderscheid aangebracht tussen stabiliserende maatregelen enerzijds en ondersteunde maatregelen die levensvatbare bedrijven ondersteunen om weer uit het dal te komen anderzijds. 

J.C.A.T. Frima behandelt in haar pre-advies de Betalingsuitstelwet, mede in het licht van de door de rechtelijke macht zelf ontwikkelde kaders. E. Schmieman werpt in zijn pre-advies een kritische blik op de wetgevingsactiviteit van de Europese Unie ten tijde van de crisis en biedt daarbij ook waardevolle inzichten in het wetgevingsproces zelf.

B.P.C. van Weert analyseert de werking van de G0-C regeling, waarbij de overheid deels garant staat voor additionele bankfinanciering, en waarom deze regeling maar moeilijk tot wasdom lijkt te komen. Prof. M. Haentjens analyseert in hoeverre lessen uit de financiële crisis van 2008 ook nu leidend kunnen zijn bij pogingen de gevolgen van Covid-19 op de economie het hoofd te bieden.


Extra informatie:
Reports NACIIL/Preadviezen NVRII
Paperback / softback
74 pagina's
April 2021
153 gram
240 x 165 x 5 mm
EAN: 9789462909427
Boom juridisch nl

Levertijd: 1 tot 3 werkdagen