Welkom op onze website
Wij verzenden naar Nederland en België

  • ,Your Daily Male 2022
  • ,Your Daily Male 2022
,Your Daily Male 2022
Your Daily Male 2022
€ 34.50
Levertijd: 2 tot 3 werkdagenYour Daily Male 2022: Elke dag een nieuwe man!

Het jaar 2021 is een vreemd jaar geworden. Kunstbeurzen konden niet gehouden worden of alleen maar onder strikte voorwaarden in de laatste paar maanden van 2021. Verder werden veel contacten beperkt tot contacten online.

Elkaar aanraken, een hand geven, een hand op je schouder was lang niet mogelijk, maar het is iets wat de mens nodig heeft. Handen kunnen veel uitdrukken, je kunt er veel mee doen. Ook in de kunst spelen handen een belangrijke rol, om je penseel of potllod mee vast te houden of een beeld te boetseren. Ook wordt wel gezegd dat het tekenen, schilderen, boetseren van handen altijd als lastig wordt ervaren. Oordeel zelf, en geniet van weer 365 prachtige afbeeldingen in de kalender voor 2022.


Your Daily Male 2022: Every day a new man!
The year 2021 has turned out to be a strange year. Art fairs could not be held or only under strict conditions in the last few months of 2021. Furthermore, many contacts were limited to contacts online.

Touching each other, giving a hand, a hand on your shoulder was not possible for a long time, but it is something that people need. Hands can express a lot, you can do a lot with them. Hands also play an important role in art, for holding your brush or pencil or for sculpting a sculpture. It is also said that drawing, painting, sculpting hands is always experienced as difficult. Judge for yourself, and enjoy another 365 beautiful images in the calendar for 2022.


Jan van Stralen & Sandro Kortekaas
MooiMan male-art gallery / Your Daily MaleTaal / Language : Multiple languages

Extra informatie:

Kalender
368 pagina's
Met illustraties
Oktober 2021
1087 gram
212 x 150 x 46 mm
EAN: 9789077957356
Galerie MooiMan

Levertijd: 2 tot 3 werkdagen