Gratis verzenden vanaf 20,- (NL)
Bestellen zonder account aan te maken!

,Ontkalker HG snelontkalker 500ml
  • ,Ontkalker HG snelontkalker 500ml
  • ,Ontkalker HG snelontkalker 500ml
  • ,Ontkalker HG snelontkalker 500ml
Ontkalker HG snelontkalker 500ml
€ 9.75
   Thuisbezorgen

  • Bestel vóór: 18:00
  • Bij u in huis op dinsdag *
  • Vanaf € 20 gratis verzendenHG snel ontkalker voor koffiezetapparaten, waterkokers en wasmachines verwijdert kalk en ketelsteen in heet-water-apparatuur, zoals een koffiezetapparaat, waterkoker of wasmachine.
Onze ontkalker verwijdert kalk en ketelsteen effectief en is absoluut veilig voor de apparatuur.
Voor heetwater apparatuur.
Verwijdert kalk en ketelsteen.
Uiterst effectief.
Gevarenaanduidingen: H314, cat. 1A, 1B en 1C: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H332, cat. 4: Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende kledij dragen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501A: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen. P501B: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.


Extra informatie:

Fles 1/fles
580 gram
69 x 67 x 208 mm
EAN: 8711577000561
Artikelnr: 897205
HG


* We doen er alles aan om dit artikel op tijd te bezorgen. Het is echter in een enkel geval mogelijk dat door omstandigheden de bezorging vertraagd is.