Welkom op onze website
Wij verzenden naar Nederland en België

  • Marjolein Berghuis, Evelien Hoogenboom Altena, Joost Pothuis, Joost Vos,Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving
  • Marjolein Berghuis, Evelien Hoogenboom Altena, Joost Pothuis, Joost Vos,Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving
Marjolein Berghuis, Evelien Hoogenboom Altena, Joost Pothuis, Joost Vos,Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving
Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving
€ 75.21
Levertijd: 1 tot 2 werkdagenIn 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de besluiten onder de Omgevingswet is het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het Bbl bevat rijksregels over het bouwen, in stand houden, gebruiken en slopen van bouwwerken. De regels in het Bbl zijn afkomstig uit onder andere het Bouwbesluit 2012, de Woningwet, het Besluit energieprestatie gebouwen, het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, het Asbestverwijderingsbesluit 2005, enkele regels uit het Besluit omgevingsrecht en enkele regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit praktijkboek is kort en krachtig uitgelegd hoe het Bbl moet worden toegepast. Hierbij is gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, tekeningen, tabellen en
aandachtspunten om de kern van de zaken weer te geven.
In het Bbl is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het Bouwbesluit 2012. De meest in het oog springende wijziging betreft de indeling. De inhoudelijke regels zijn niet langer in hoofdstukken ingedeeld met de onderwerpen veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en dergelijke. In plaats daarvan zijn de regels geclusterd rondom een bepaalde activiteit die te maken heeft met het bouwwerk, met onderscheid naar bestaande bouw, nieuwbouw, verbouw, gebruik en bouw- en sloopwerkzaamheden. Binnen deze hoofdstukken zijn de regels onderverdeeld naar de zogenoemde ‘oogmerken’ van de bouwregelgeving terug te vinden. Bij de indeling van dit
praktijkboek is aangesloten bij de volgorde van het Bbl.
U kunt dit praktijkboek, dat is opgesteld in opdracht van het Ministerie van BZK, goed gebruiken om wegwijs te worden in de ingrijpend veranderde opzet van het Bbl. Hiertoe zijn de wijzigingen ten opzichte van het Bouwbesluit 2012 duidelijk aangegeven. Dit helpt u niet alleen de verschillen maar, wellicht belangrijker nog, ook de overeenkomsten met de inhoud van het bouwbesluit inzichtelijk te maken.


Extra informatie:

Paperback / softback
536 pagina's
Met illustraties
Oktober 2021
1025 gram
242 x 172 x 25 mm
EAN: 9789493196681
Vakmedianet BouwCommunities B.V.

Levertijd: 1 tot 2 werkdagen