Gratis verzenden vanaf 20,- (NL)
Bestellen zonder account aan te maken!

,Graffiti verwijderaar HG 600ml.
  • ,Graffiti verwijderaar HG 600ml.
  • ,Graffiti verwijderaar HG 600ml.
  • ,Graffiti verwijderaar HG 600ml.
Graffiti verwijderaar HG 600ml.
€ 29.95
   Thuisbezorgen

  • Bestel vóór: 18:00
  • Bij u in huis op dinsdag *
  • Gratis verzendingOnze graffiti verwijderaar rekent af met spuitbusverf, verse verfspatten en viltstiftvervuiling op kwetsbare oppervlakken zoals verf, lak en kunststof.
Mild van geur.
Vrij van vluchtige oplosmiddelen.
Biologisch afbreekbaar.
Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veroorzaakt huidirritatie. *Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Gebruik beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.
Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.
Verwijder inhoud / verpakking in navolging van lokale regulering.
Na het werken met dit product de handen grondig met zeep wassen.
Gevarenaanduiding;
H315 "Veroorzaakt huidirritatie."
H317 "Kan een allergische huidreactie veroorzaken."
H318 "Veroorzaakt ernstig oogletsel."
H410 "Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."


Extra informatie:

Fles 1/fles
810 gram
89 x 90 x 168 mm
EAN: 8711577115678
Artikelnr: 897221
HG


* We doen er alles aan om dit artikel op tijd te bezorgen. Het is echter in een enkel geval mogelijk dat door omstandigheden de bezorging vertraagd is.