Gratis verzenden vanaf 20,- (NL)
Bestellen zonder account aan te maken!

,Glasreiniger HG glazenwasser flacon 500ml
  • ,Glasreiniger HG glazenwasser flacon 500ml
  • ,Glasreiniger HG glazenwasser flacon 500ml
  • ,Glasreiniger HG glazenwasser flacon 500ml
Glasreiniger HG glazenwasser flacon 500ml
€ 8.75
   Thuisbezorgen

  • Bestel vóór: 18:00
  • Bij u in huis op dinsdag *
  • Vanaf € 20 gratis verzendenHG glazenwasser is een super geconcentreerd product en reinigt absoluut streeploos.
Onze raamreiniger reinigt de ramen intensief en ontvet ze, zonder dat het ammonia en spiritus bevat.
Onze ramenreiniger wordt niet voor niets door professionele glazenwassers gebruikt.
Super geconcentreerd.
Goed voor minstens 35x gebruik.
Absoluut streeploos.
Gevarenaanduidingen: H301, cat. 3: Giftig bij inslikken. H310, cat. 1 en 2: Dodelijk bij contact met de huid. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H331, cat. 3: Giftig bij inademing. H335, cat. 3: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende kledij dragen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.


Extra informatie:

fles 1/fles
602 gram
67 x 101 x 207 mm
EAN: 8711577016609
Artikelnr: 897201
HG


* We doen er alles aan om dit artikel op tijd te bezorgen. Het is echter in een enkel geval mogelijk dat door omstandigheden de bezorging vertraagd is.