Welkom bij onze webshop
Wij verzenden naar Nederland en België

  • ,Een intellectuele activist
  • ,Een intellectuele activist
,Een intellectuele activist
Henk Duits en Ton van Strien (red)
Een intellectuele activist.
Studies over leven en werk van Philips van Marnix van Sint Aldegonde.
€ 19.00

Levertijd: 5 tot 7 werkdagen

Op 15 december 1998 was het 400 jaar geleden dat Philips van Marnix heer van Sint Aldegonde stierf. Tijd voor een herijking van Marnix' positie in de Nederlandse geschiedenis en cultuur. Op een door medewerkers van de Vrije Universiteit georganiseerd symposium werden verschillende facetten van de persoon en het werk van Marnix belicht. De daar gehouden lezingen vormen het hoofdbestanddeel van deze bundel

Toegevoegd zijn een inleiding en een bibliografie over de Marnix-studie sedert het vorige herdenkingsjaar, 1940. Hieruit blijkt, dat het zwaartepunt van het Marnix-onderzoek ligt bij Marnix' theologische geschriften. In Een intellectuele activist wordt Marnix gepresenteerd als een actieve en betrokken intellectueel die zich op velerlei terreinen bewoog en opereerde binnen internationale netwerken van diplomatie, godsdienst en geleerdheid. Deze invalshoek levert nieuwe inzichten op.

De pers:
' De bundel Een intellectuele activist maakt enerzijds duidelijk hoe breed Marnix was: edelman, diplomaat, politicus, theoloog, literator en geleerde. Anderzijds reikt de bundel een onderzoeksterrein aan speciaal voor neerlandici: de literaire waardebepaling van zijn poëzie en proza. Zijn Byenkorf, zijn psalmberijming in diverse versies en zijn schriftuurlijke lofzangen vragen om een meer literaire benadering.

Is Marnix in het verleden als literator overschat? Een uitdagende vraag, die neerlandici niet uit de weg mogen gaan. Ik aarzel niet te spreken van een rijke en verzorgde bundel die een goed inzicht geeft in de huidige stand van onderzoek. Uiterst waardevol is ook de uitvoerige Bibliografie van de Marnix-studie 1940-2000 die vijftien pagina's beslaat.'
- dr.J. de Gier in: Reformatorisch Dagblad, 21-11-2001

'De artikelen in Een intellectuele activist zijn stuk voor stuk gedegen en goed onderbouwd - een enkel slippertje daargelaten - en wat deze bundel nog waardevoller maakt voor onderzoekers is de bibliografie van boeken en artikelen waarin Marnix voorkomt, uitgebracht tussen 1940 (toen het eerste overzichtswerk over Marnix werd gepubliceerd) en 2000. Deze bundel is dan ook een nuttige bijdrage aan het onderzoek naar de opstand.'
- Drs. H. Looijesteijn, www.historischhuis.nl

Extra informatie:

Paperback / softback
126 pagina's
Met illustraties
Januari 2001
248 gram
241 x 161 x 9 mm
EAN: 9789065506696
uitgeverij Verloren b.v.

Levertijd: 5 tot 7 werkdagen