Welkom bij onze webshop
Wij verzenden naar Nederland en België

,Ad fontes
€ 39.00

Levertijd: 5 tot 7 werkdagen

Bevat:
A. Demyttenaere, Clovis en de Kana?nieten. Het heilshistorisch perspectief van Gregorius van Tours;
E.J. Harenberg, De homines franci uit de Codex Laureshamensis;
D.P. Blok, De schenking van het ius forestense in Drente aan de bisschop van Utrecht (dd o i, nr. 62);
E.N. Palmboom, Mensa episcopalis en mensa capituli. Enkele opmerkingen over het ontstaan van aparte vermogens voor bisschop en kanunniken van de Utrechtse domkerk in de tiende en elfde eeuw;
H. van Rij, De Tielse koster, broeder Immo en Alpertus van Metz;
R.E. K?nzel, Het beeld van steden, handelsnederzettingen en kooplieden in vroegmiddeleeuwse verhalende bronnen;
M.B. de Jong, De boetedoening van Iso's ouders. Kanttekeningen bij een verhaal uit Ekkehards Casus sancti Galli;
A. Sapir Abulafia, The ars disputandi of Gilbert Crispin, abbot of Westminster (1085-1117);
F.W.J. Koorn, Van 'coniunx' naar 'comitissa'. Een onderzoek naar de positie van de gravinnen van het Hollandse huis;
C. Dekker, De komst van de Norbertijnen in het bisdom Utrecht;
C.M. Cappon, Een uitspraak van Frederik Barbarossa in een geschil inzake het testament van een geestelijke;
C.L. Verkerk, Het stadsrechtprivilege van Zutphen van 1190/1191;
M.S. Polak, De twee uitvaardigingen van de stichtingsoorkonde van de Munsterabdij te Roermond (1224);
P.A. Henderikx, De bevestigingsoorkonde van bisschop Otto III van Utrecht voor de abdij van Middelburg, juni 1247;
J.G. Kruisheer, Het ontstaan van de oudste Zeeuwse stadsrechtoorkonden;
M. Dillo, De officialis foraneus in Holland en Zeeland. Instelling en institutionele ontwikkeling van het ambt van bisschoppelijk provisor in het aartsdiakonaat van de dom, circa 1280-1340;
M. Carasso-Kok, Willelmus fecit. Wilhelmus Jacobi over Friesland en de identiteit van Willelmus Procurator;
P.H.D. Leupen, Filips van Leiden - woordvoerder der Kabeljauwen? Een onderzoek naar het ontstaan van een historiografisch axioma;
P.C. van der Eerden, Eschatologie in het Boec van der wraken;
H. Sarfatij, Tristan op vrijersvoeten? Een bijzonder versieringsmotief op laat-middeleeuws schoeisel uit de Lage Landen;
B.M.J. Speet, De joodse geldhandel te Nijmegen in de eerste helft van de vijftiende eeuw;
J.L. van der Gouw, Quedam regule de modo titulandi seu apificandi;
R. Rentenaar, Betekenis en verbreiding van de naam Pampus;
G. van Herwijnen, Historische stedenatlas van Nederland. Probleemstelling, doel en werkwijze;
W.Th. de Boer, Lijst der geschriften van C. van de Kieft

Extra informatie:

Hardback
479 pagina's
Met illustraties
Juli 1984
EAN: 9789065502025
uitgeverij Verloren b.v.

Levertijd: 5 tot 7 werkdagen