Home pagina Home pagina Kassa pagina, Winkelwagentje Contact info Email ons Besteller 60

Vers van de Pers

Rubrieken :


Zustersites: 


Betaalwijzes
betaalwijzes


Contact
Postadres :
Internetboekhandel.nl
Gedempte Molenwijk 35
8442 BG Heerenveen

Winkeladres:
:
Binnert Overdiep
Dracht 60
8442 BS Heerenveen

 
Nederlands Buitenlands   |   Alles  Titel  Auteur  ISBN                

Te veel titels gevonden. Alleen de eerste 10000 worden getoond.

Theologie algemeen

Populaire titels binnen deze rubriek:
<b>B.  Wentsel</b>,Gun leven aan mijn ziel
B. Wentsel
Gun leven aan mijn ziel
memoires en uitzichten

<b>H.  Bavinck</b>,Magnalia Dei
H. Bavinck
Magnalia Dei
onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde belijdenis


A.J. Rasker
De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795

<b>Lammert  Kamphuis</b>,Vrijgemaakt?
Lammert Kamphuis
Vrijgemaakt?
dertigers over het leven in een gereformeerde zuil

<b>De zalving die het juk verbreekt</b>,
De zalving die het juk verbreekt

die het juk verbreekt

<b>Maarten van den Bos, Stephan van Erp</b>,Een gelukkige theoloog/a happy theologian
Maarten van den Bos, Stephan van Erp
Een gelukkige theoloog/a happy theologian
100 jaar Edward Schillebeeckx/100 Years Edward Schillebeeckx

<b>Aleid  Schilder</b>,Hulpeloos maar schuldig
Aleid Schilder
Hulpeloos maar schuldig
het verband tussen een gereformeerde paradox en depressie

<b>Peter van de Kamp</b>,Instemmend luisteren
Peter van de Kamp
Instemmend luisteren
studies voor Kees de Ruijter

<b>Ton  Veerkamp</b>,Deze wereld anders
Ton Veerkamp
Deze wereld anders
politieke geschiedenis van het Grote Verhaal

<b>Aurelius  Augustinus</b>,Handboek Latijn
Aurelius Augustinus
Handboek Latijn
een korte Latijnse grammatica


Alsup, Wendy
Praktische theologie voor vrouwen POD


Fraanje, J.
Zesde zestal predicaties

<b>Chris  Koole, Niek  Smit, Barend  Weegink</b>,Waarom geloven wij?
Chris Koole, Niek Smit, Barend Weegink
Waarom geloven wij?
zoeken en vinden in het hedendaags godsdienstige spectrum


Donselaar, N.A.
Esther de Heere hun wat groots gedaan

<b>Vlastuin, W. van</b>,Leven in de enige troost
Vlastuin, W. van
Leven in de enige troost

10000 titels gevonden (Nummers 1 tot en met 8 worden weergegeven)

Pag 1 Pag 2 Pag 3 Pag 4 Pag 5 Pag 6 Pag 7 Pag 8 Volgende
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Godsdienst
Theologie algemeen
Bavinck, H. De zekerheid des geloofs

       Winkelwagen
Nog Niet verschenen. Verwacht op

H. Bavinck

De zekerheid des geloofs

€ 24.95


Extra informatie: 
Paperback, slap kaft
104 pagina's
Oktober 2014
Uitgeverij Aspekt B.V. nl

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Godsdienst
Theologie algemeen

       Winkelwagen
Nog niet verschenen

Gnostische en esoterische evangelien

€ 24.90

Eeuwenlang lagen in de Egyptische woestijn op verschillende plaatsen evangeliën en andere `geheime boeken` verborgen: esoterische en gnostische geschriften die stammen uit de tweede tot vierde eeuw. Een aantal werd in de vorige eeuw teruggevonden. Een Geheim Boek van Johannes, het Evangelie van de Waarheid,
de evangeliën van Thomas, Maria Magdalena, Filippus en ook een meer recente vondst: het Evangelie van Judas.
Gerard Luttikhuizen geldt internationaal als expert op het gebied van de antieke gnosis, in het bijzonder de geschriften van Nag Hammadi. Met deze vertaling maakt hij de inhoud van deze teksten voor een breed publiek
toegankelijk. Hij geeft antwoord op intrigerende vragen:
* Waarin wijkt het gedachtegoed in de teksten af van wat later de geloofsleer zou worden van de kerkelijke hoofdstroom?
* Wat hebben deze oude Koptische teksten van Nag Hammadi te maken met ontwikkelingen in de laatantieke filosofie?

Gerard Luttikhuizen was tot 2005 hoogleraar vroegchristelijke letterkunde aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Van zijn veelgeprezen boek De veelvormigheid van het vroegste christendom (2002) verschenen vijf drukken, een Spaanse en een eveneens bij Parthenon uitgegeven Engelse vertaling.

Extra informatie: 
Paperback, slap kaft
228 pagina's
April 2013
Parthenon nl

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Godsdienst
Theologie algemeen
Verboom, Wim Kostbaar en breekbaar

       Winkelwagen
Nog niet verschenen

Wim Verboom

Kostbaar en breekbaar

zondag 1 in Catechismuspreken door de eeuwen heen

€ 19.90

Eeuwenlang is er in ons land over zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus gepreekt. Is de hoogte van deze zondag altijd bewaard gebleven? Zondag 1 blijkt kostbaar, maar ook breekbaar te zijn.
Een spannend onderwerp!

In dit boek wordt de lezer meegenomen naar de wereld van de catechismusprediking. De auteur laat< zien hoe door de eeuwen heen in ons land zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus is uitgelegd. Vanaf J. Bastingius (1591) tot F. Mallan (1973) komen 27 predikers< aan het woord. Er lichten in die lange periode twee lijnen op. De eerste lijn blijft min of meer in het voetspoor van de catechismus. De tweede lijn buigt op vitale punten af. Ten slotte bespreekt de auteur drie preken als `bruggenbouwers`. Zondag 1 is een doopbelijdenis. Dit boek laat zien hoe kostbaar, maar ook hoe breekbaar de inhoud daarvan is.

Dr. W. Verboom is emeritus-hoogleraar Geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme en houdt zich al vele jaren bezig met de belijdenisgeschriften. Hij publiceerde over de Dordtse Leerregels eerder De belijdenis van een gebroken kerk.

Extra informatie: 
Paperback, slap kaft
288 pagina's
Maart 2015
Boekencentrum nl

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Godsdienst
Theologie algemeen

       Winkelwagen
Nog niet verschenen

Jacob Slavenburg

Vrijen met God

over `heilige bruiloften`, erotiek en religie

€ 19.95

Over `heilige bruiloften`, erotiek en religie
Het mysterie van het samengaan van man en vrouw

In de oudheid werd de hieros gamos, de heilige bruiloft, gevierd tussen goden en mensen. Bekend zijn de vrijpartijen tussen de godin Inanna en haar vele minnaars. Nog in de Romeinse tijd waren er seksuele relaties tussen mensen en goden, vaak in de gedaante van hun tempelpriesters/priesteressen. Ook de zogenaamde tempelprostitutie was een religieus gebeuren. Tot op de dag van vandaag worden deze rituelen nagespeeld als onderdeel van mysteriën. Seks op weg naar God...
In Vrijen met God. Over `heilige bruiloften`, erotiek en religie doet cultuurhistoricus Jacob Slavenburg hiervan boeiend verslag. Zo beschrijft hij, naast de verering voor de Grote Godin, ook de historisch diepe vrees voor het vrouwelijke. Deze angst heeft heftig doorgewerkt in de geschiedenis van de mensheid. Dat proces werd nog versterkt door de Kerk die, mede door haar lustangst, een bange erfenis naliet van gefrustreerde relaties tussen man en vrouw.

Extra informatie: 
Paperback, slap kaft
272 pagina's
Met illustraties
Maart 2015
Walburg Pers nl
Achterkant:
Bekijk de achterkant

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Godsdienst
Theologie algemeen
Bakker, Frans De toekomst is nu al begonnen

       Winkelwagen
Nog Niet verschenen. Verwacht op

Frans Bakker

De toekomst is nu al begonnen

€ 16.99


Extra informatie: 
Paperback, slap kaft
192 pagina's
Februari 2015
Kok nl

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Godsdienst
Theologie algemeen

       Winkelwagen
Nog niet verschenen

Voor stad en kerk

een inspiratiegids

€ 14.50

Dit boek laat zien hoe een kerk er voor anderen kan zijn. Vier thema`s: verbinden, beschermen, versterken, bezielen. Een mooie full colour uitgave vol inspiratie.

Uit het boek:
"Dietrich Bonhoeffer pleitte voor een kerk die voor zichzelf geen ruimte vraagt, maar ruimte weet te maken voor anderen. De kerk kan alleen werkelijk kerk zijn als ze zich binnenstebuiten keert en daadwerkelijk `kerk-voor-anderen` is. Tegelijkertijd heeft de kerk een geheim dat zij zorgvuldig dient te bewaren. Zonder dat geheim zou de kerk het niet volhouden en oplossen in de wereld. Het gebed maakt van dat geheim de kern uit. Dit gebed kan echter niet alleen gesproken, gezongen of gevierd worden. De kerk kan haar geheim alleen bewaren door het ook te doen."

"Het is van belang dat deze mensen op eigen benen kunnen staan. Als je in kwetsbare omstandigheden leeft, vergeet je wat je kunt. Mensen versterken - dat doen we in dit project. Maar dat doen wij niet, het is geen eenrichtingsverkeer. We brengen bij deze mensen in herinnering wat ze kunnen, welke talenten en kracht ze hebben. Je wilt hun hun gevoel van eigenwaarde teruggeven."

Extra informatie: 
Paperback, slap kaft
100 pagina's
Met illustraties
Februari 2015
Skandalon Uitgeverij B.V. nl
Achterkant:
Bekijk de achterkant

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Godsdienst
Theologie algemeen

       Winkelwagen
Nog niet verschenen

Henk Vijver

De kolonel krijgt eindelijk post

verhalen over geweld en verzoening in Colombia

€ 16.95

Wat doet jarenlang geweld met mensen en een samenleving? Dit boek schetst een indringend beeld van het geweld in Colombia: zijn lange geschiedenis, zijn verbijsterende omvang én zijn impact op mensen. Henk Vijver laat in dit boek de mensen zelf aan het woord. En de verhalenvertellers van dit door geweld geteisterde land: de schrijvers en de dichters.

Gelukkig blijkt geweld niet altijd de slotzin te zijn. Mensen beschikken over een wonderlijke veerkracht, waardoor ze zich na geleden kwaad weer kunnen oprichten. En daders worden zich bewust van aangericht lijden. In Colombia is de hoop allerminst vervlogen: De kolonel krijgt e i n d e l i j k post. Het doorbreken van de geweldspiraal is mogelijk. Woorden en verhalen van verzoening zijn daarvan het begin.

Theoloog dr. Henk Vijver (1949) woonde lange tijd in Latijns-Amerika en doceerde daar aan verschillende universiteiten. Hij wijdde zijn dissertatie (1985, VU) aan de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie.
Namens Kerk in Actie werkt hij in Colombia aan het project `Geloven in Verzoening`, waarin slachtoffers van geweld worden geholpen met het overwinnen van trauma`s. Ook geeft hij aan Colombiaanse universiteiten les over geweld en verzoening, en over de rol van geloof en kerk in het proces van maatschappelijke verandering.Een indrukwekkend essay over geweld en de mogelijkheden tot verzoening. Het heeft me erg getroffen, er zit een geweldige, existentiële lading in.
Prof. dr. Martien Brinkman, hoogleraar interculturele theologie, VU

Extra informatie: 
Paperback, slap kaft
176 pagina's
Februari 2015
Skandalon Uitgeverij B.V. nl
Achterkant:
Bekijk de achterkant

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Godsdienst
Theologie algemeen

       Winkelwagen
Nog niet verschenen

De bijbel in de lage landen

11 eeuwen van vertalen

€ 49.95

Deze uitgave bevat een nagenoeg volledige beschrijving van het vertalen van de Bijbel in de Lage Landen (Nederland en Vlaanderen) van de Middeleeuwen tot op heden en de invloed daarvan op ontwikkeling van de Nederlandse Taal.

Extra informatie: 
Gebonden: harde kaft
800 pagina's
Met illustraties
September 2014
Royal Jongbloed nl

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Pag 1 Pag 2 Pag 3 Pag 4 Pag 5 Pag 6 Pag 7 Pag 8 Volgende
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z