Home pagina Home pagina Kassa pagina, Winkelwagentje Contact info Email ons Besteller 60

Vers van de Pers

Rubrieken :


Zustersites: 


Betaalwijzes
betaalwijzes


Contact
Postadres :
Internetboekhandel.nl
Gedempte Molenwijk 35
8442 BG Heerenveen

Winkeladres:
:
Binnert Overdiep
Dracht 60
8442 BS HeerenveenSocial media
Volg ons op twitter
Volg ons op twitter
 
Nederlands Buitenlands   |   Alles  Titel  Auteur  ISBN                

Te veel titels gevonden. Alleen de eerste 10000 worden getoond.

Theologie algemeen

Deze week nieuw verschenen titels binnen deze rubriek:
<b>Thomas  Merton</b>,Zaden van contemplatie
Thomas Merton
Zaden van contemplatie

<b>Wim  Brussaard</b>,God maakte het Uitspansel
Wim Brussaard
God maakte het Uitspansel

Populaire titels binnen deze rubriek:
<b>B.  Wentsel</b>,Gun leven aan mijn ziel
B. Wentsel
Gun leven aan mijn ziel
memoires en uitzichten

<b>H.  Bavinck</b>,Magnalia Dei
H. Bavinck
Magnalia Dei
onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde belijdenis

<b>Lammert  Kamphuis</b>,Vrijgemaakt?
Lammert Kamphuis
Vrijgemaakt?
dertigers over het leven in een gereformeerde zuil


A.J. Rasker
De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795

<b>De zalving die het juk verbreekt</b>,
De zalving die het juk verbreekt

die het juk verbreekt

<b>Aleid  Schilder</b>,Hulpeloos maar schuldig
Aleid Schilder
Hulpeloos maar schuldig
het verband tussen een gereformeerde paradox en depressie

<b>Maarten van den Bos, Stephan van Erp</b>,Een gelukkige theoloog/a happy theologian
Maarten van den Bos, Stephan van Erp
Een gelukkige theoloog/a happy theologian
100 jaar Edward Schillebeeckx/100 Years Edward Schillebeeckx


Alsup, Wendy
Praktische theologie voor vrouwen POD


Fraanje, J.
Zesde zestal predicaties

<b>Vlastuin, W. van</b>,Leven in de enige troost
Vlastuin, W. van
Leven in de enige troost


Admirant, J. den
Schoon schip in de kerk en staat

<b>Peter van de Kamp</b>,Instemmend luisteren
Peter van de Kamp
Instemmend luisteren
studies voor Kees de Ruijter


Drost-B, Ali C.
Pakket Drost 5 delen

<b>Weststrate, J.A.</b>,En woon aldaar
Weststrate, J.A.
En woon aldaar

<b>Chris  Koole, Niek  Smit, Barend  Weegink</b>,Waarom geloven wij?
Chris Koole, Niek Smit, Barend Weegink
Waarom geloven wij?
zoeken en vinden in het hedendaags godsdienstige spectrum

10000 titels gevonden (Nummers 1 tot en met 8 worden weergegeven)

Pag 1 Pag 2 Pag 3 Pag 4 Pag 5 Pag 6 Pag 7 Pag 8 Volgende
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Godsdienst
Theologie algemeen

       Winkelwagen
Nog niet verschenen

Paus Franciscus

Over hemel en aarde

Jorge Bergoglio in gesprek met Abraham Skorka over geloven en leven in de 21ste eeuw

€ 19.99

Het persoonlijke credo van Paus Franciscus nu in hardcover Paus Franciscus gaat in dit boek in gesprek met zijn vriend Rabbijn Abraham Skorka over de uitdagingen van de 21ste eeuw. Deze toegankelijke conversaties leren ons wie Paus Franciscus is. In deze reeks openhartige gesprekken komen volgende onderwerpen aan bod: God, de duivel, religies, ongelovigen, schuld, fundamentalisme, de dood, euthanasie, ouder worden, de vrouw, abortus, het huwelijk, scheiding, wetenschap, opvoeding, politiek en macht, kapitalisme, globalisering, geld, holocaust... Een ideaal boek om de mening van de paus over de hete hangijzers in kerk en maatschappij te leren kennen.

Extra informatie: 
Gebonden: harde kaft
176 pagina's
Februari 2015
Lannoo nl

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Godsdienst
Theologie algemeen
Erp, Stephan van De voltooide eeuw

       Winkelwagen
Nog Niet verschenen. Verwacht op

Stephan van Erp

De voltooide eeuw

voorlopers van een katholieke cultuur

Annalen van het Thijmgenootschap (Vereniging tot het Bevorderen van de Beoefening der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland, waarbij aangesloten de Vereniging voor Thomistische Wijsbegeerte) 102.4

€ 11.50


Extra informatie: 
Paperback, slap kaft
December 2014
Valkhof Pers nl

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Godsdienst
Theologie algemeen
Holwerda, D. De schrift opent een vergezicht

       Winkelwagen
Nog niet verschenen

D. Holwerda

De schrift opent een vergezicht

gebundelde bijdragen tot de exegese van het Nieuwe Testament

€ 39.50

In de loop van vijftig jaar heeft dr. D. Holwerda een lange reeks van artikelen geschreven over exegetische kwesties in het Nieuwe Testament. Door zijn kennis van het Grieks en gedreven door liefde voor God en zijn Woord kwam hij vaak met verrassende gezichtspunten en nieuwe verklaringen, die hij met grote nauwgezetheid wetenschappelijk heeft verantwoord. Met deze studies heeft hij zo een wezenlijke bijdrage geleverd aan de uitleg van het Nieuwe Testament. Het merendeel van deze artikelen verscheen in Opbouw en De Reformatie.

De Schrift opent een vergezicht bestaat uit vier delen: I Afzonderlijke teksten; II Uit de woordenschat van het Nieuwe Testament; III Tekstkritische, idiomatische en stilistische kwesties; IV De vrouw (in ambt en huwelijk). De bundel wordt besloten met een bijdrage van drs. K. Holwerda getiteld `Het boek van het leven` (Openb. 13,8). Dr. D. Holwerda (1920-2011) was hoogleraar in de Griekse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het leeuwendeel van zijn leven besteedde hij aan de uitgave van de Basilica (17 delen) en de Scholia op Aristophanes. Op het terrein van het Nieuwe Testament publiceerde hij niet alleen de hier gebundelde artikelen, maar nam hij vele jaren deel aan een vertaling van de Bijbel in het Gronings.

"Voor wie zich intensief met Bijbelstudie bezig houdt is dit daarom een boek dat je zeker moet aan schaffen.(...) Ten zeerste aanbevolen." Ds. J. Bouma in Opbouw

Extra informatie: 
Gebonden: harde kaft
640 pagina's
April 2013
Uitgeverij Van Wijnen nl

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Godsdienst
Theologie algemeen
Lorber, J. Brieven van Jezus en Abgarus

       Winkelwagen
In herdruk

Jakob Lorber

Brieven van Jezus en Abgarus

€ 8.90

Briefwisseling tussen Jezus van Nazareth en koning Abgarus V van Edessa, door Lorber (1800-1864) via goddelijke inspiratie ontvangen.

'Brieven van Jezus en Abgarus

paperback, 64 blz
formaat 12,5 x 20 cm
ISBN 978 90 6556 263 0

Een ¿evangelie in zeer beknopte vorm¿ te noemen. Belangrijkste leerstukken en de essentie van Christus¿ boodschap in een geniale samenvatting.
'


Extra informatie: 
Paperback, slap kaft
64 pagina's
Maart 2009
89 gram
200 x 125 x 6 mm
Sigma & De Ster nl
Achterkant:
Bekijk de achterkant

       Winkelwagen

In herdruk

Zoek (mogelijk) gerelateerde uitgaven op sleutelwoord:Godsdienst
Theologie algemeen
 waar was jij ...

       Winkelwagen
Nog Niet verschenen. Verwacht op

waar was jij ...

een passie

€ 24.95


Extra informatie: 
Gebonden: harde kaft
120 pagina's
Met illustraties
Februari 2015
Royal Jongbloed nl

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Godsdienst
Theologie algemeen

       Winkelwagen
Nog niet verschenen

Er is perspectief!

de rol van christenen in de participatiesamenleving

€ 9.95

In de politiek en de maatschappij klinkt de roep om een participatiesamenleving.Dat heeft consequenties voor iedereen.Wat betekent dit voor christenen? Een christen is, door genade,iemand die vervuld is met Christus. Dat moet merkbaar zijn in hethele leven. Een christen is gericht op de Ander, de Heere, en vandaaruitop de medemens. Participeren is een Bijbelse opdracht.Christenen moeten dienstbaar zijn. Dat biedt perspectief.Deze bundel geeft aanzetten voor doordenking van de vraag hoechristenen op een Bijbels verantwoorde manier kunnen participerenin de samenleving. Behalve lezingen van het Vianencongres2015, biedt deze uitgave praktische voorbeelden van hoe kerkenen christelijke organisaties invulling kunnen geven aan de opdrachtvan dienstbaarheid.Doelgroep: besturen van christelijke organisaties en scholen,kerkenraden, leerkrachten

Extra informatie: 
Paperback, slap kaft
Januari 2015
Uitgeverij De Banier Bv nl

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Godsdienst
Theologie algemeen

       Winkelwagen
Nog niet verschenen

Hans Snoek

Van huis uit protestant

hoe de leer verdampte en het geloof veranderde

€ 18.99

Persoonlijke geloofservaringen en een analyse van de secularisatie in Van huis uit protestant.

De afgelopen vijftig jaar hebben honderdduizenden afscheid genomen van de kerk. Hans Snoek gaat in Van huis uit protestant na wat de oorzaken zijn van deze exodus, en hoe het geloof in God sinds de jaren 1950 veranderd is. Hij doet dat aan de hand van interviews met Johan Blom en zijn vijf kinderen, die de vele geloofsveranderingen aan den lijve hebben ondervonden. Van huis uit protestant gaat in op onderwerpen als de almacht van God, Jezus, de schepping, het kruis en verzoening. Persoonlijke geloofservaringen worden zo vervlochten met een analyse van de secularisatie.

Hans Snoek groeide op in een traditioneel protestants gezin. Hij studeerde theologie aan de VU en werd docent. Thans doceert hij op de christelijke hogeschool Windesheim en is hij als onderzoeker verbonden aan de VU.

Extra informatie: 
Paperback, slap kaft
288 pagina's
Februari 2015
Kok nl

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Godsdienst
Theologie algemeen

       Winkelwagen
Nog niet verschenen

Frédéric Lenoir

God

voor zoekers, twijfelaars, gelovigen en atheïsten

€ 15.00

Als God bestaat, waarom is hij dan onzichtbaar? Wanneer duiken de eerste goden op in de geschiedenis? Hebben joden, christenen en moslims het over dezelfde God? Is God een persoon, een energie om een scheppingsprincipe? En als het een persoon is, waarom dan bijna altijd een man?

In `God?`gaat Frédéric Lenoir op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen. Lenoir houdt een meeslepend betoog, zonder dat hij de feiten uit het oog verliest. En als toegift geeft hij zijn persoonlijke overtuigingen prijs.

`Lenoir heeft zijn brede kennis van de wereldreligies samengevat in een zeer toegankelijk boek over God.` - Volzin

Extra informatie: 
Paperback, slap kaft
224 pagina's
Februari 2015
Ten Have nl

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Pag 1 Pag 2 Pag 3 Pag 4 Pag 5 Pag 6 Pag 7 Pag 8 Volgende
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z