Home pagina Home pagina Kassa pagina, Winkelwagentje Contact info Email ons Besteller 60

Vers van de Pers

Rubrieken :


Zustersites: 


Betaalwijzes
betaalwijzes


Contact
Postadres :
Internetboekhandel.nl
Gedempte Molenwijk 35
8442 BG Heerenveen

Winkeladres:
:
Binnert Overdiep
Dracht 60
8442 BS Heerenveen

 
Nederlands Buitenlands   |   Alles  Titel  Auteur  ISBN                

Te veel titels gevonden. Alleen de eerste 10000 worden getoond.

Theologie algemeen

Deze week nieuw verschenen titels binnen deze rubriek:
<b>A. Baars</b>,U en uw kinderen
A. Baars
U en uw kinderen
de kinderdoop en de Bijbel

<b>Verbinden en verdiepen</b>,dominicus Amsterdam: kerk in beweging
Verbinden en verdiepen
dominicus Amsterdam: kerk in beweging

<b>Dirk-Jan Nijssink</b>,Stevig in je schoenen
Dirk-Jan Nijssink
Stevig in je schoenen

<b>Klaas de Jong</b>,Inzicht in 666 en mysterie Babylon
Klaas de Jong
Inzicht in 666 en mysterie Babylon
getallen en namen in openbaring verklaard vanuit de Bijbel

<b>John Bunyan</b>,Heilige oorlog
John Bunyan
Heilige oorlog

<b>A.C.H. Vuuren</b>,Die Pilgereisse
A.C.H. Vuuren
Die Pilgereisse
verteld en uitgelegd voor kinderen

<b>Wim Dekker</b>,Tegendraads en bij de tijd
Wim Dekker
Tegendraads en bij de tijd
verder denken in het spoor van Bonhoeffer

Populaire titels binnen deze rubriek:

Mallan, F.
Ons avondmaalsformulier

<b>B. Wentsel</b>,Gun leven aan mijn ziel
B. Wentsel
Gun leven aan mijn ziel
memoires en uitzichten

<b>H. Bavinck</b>,Magnalia Dei
H. Bavinck
Magnalia Dei
onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde belijdenis


A.J. Rasker
De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795

<b>Lammert Kamphuis</b>,Vrijgemaakt?
Lammert Kamphuis
Vrijgemaakt?
dertigers over het leven in een gereformeerde zuil

<b>De zalving die het juk verbreekt</b>,
De zalving die het juk verbreekt

die het juk verbreekt

<b>Aleid Schilder</b>,Hulpeloos maar schuldig
Aleid Schilder
Hulpeloos maar schuldig
het verband tussen een gereformeerde paradox en depressie

<b>Maarten van den Bos, Stephan van Erp</b>,Een gelukkige theoloog/a happy theologian
Maarten van den Bos, Stephan van Erp
Een gelukkige theoloog/a happy theologian
100 jaar Edward Schillebeeckx/100 Years Edward Schillebeeckx

<b>Uit den schat des woords</b>,
Uit den schat des woords


Gurnall, William
Arbeid en beloning van de christen


Drost-B, Ali C.
Pakket Drost 5 delen

<b>Ruth Hessel, Andre Mulder</b>,Gewoon of beperkt?
Ruth Hessel, Andre Mulder
Gewoon of beperkt?
hoe jodendom, christendom en islam omgaan met mensen met een handicap

<b>Voor stad en kerk</b>,een inspiratiegids
Voor stad en kerk
een inspiratiegids
inspiratiegids

<b>Chris Koole, Niek Smit, Barend Weegink</b>,Waarom geloven wij?
Chris Koole, Niek Smit, Barend Weegink
Waarom geloven wij?
zoeken en vinden in het hedendaags godsdienstige spectrum

<b>Chopra, Deepak</b>,What are You Hungry for?
Chopra, Deepak
What are You Hungry for?

10000 titels gevonden (Nummers 1 tot en met 8 worden weergegeven)

Pag 1 Pag 2 Pag 3 Pag 4 Pag 5 Pag 6 Pag 7 Pag 8 Volgende
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Godsdienst
Theologie algemeen

       Winkelwagen
Nog niet verschenen

Edward Schillebeeckx

Verhalen van een levende

theologische preken van Edward Schillebeeckx

€ 40.00

De figuur Adam is niet bedoeld als eerste mens die op de wereld kwam, maar als Elckerlyc: hij en zij, u die dit leest, jullie, ik, `zo maar een mens`. Dat verhaal is ook ons verhaal. Het werd in vele variaties de geschiedenis van de mensheid met haar goede en kwade kanten.
Tegelijk is er iets bijzonders. In elke menselijke persoon, in Adam, blijft iets hangen van een verwijzing naar iets wat onaantastbaar leven is: een niet opgeefbare band van dynamische nabijheid van de Scheppende die geen heerser is, maar die zich simpelweg te kennen geeft en daardoor te ervaren is als een weerspiegeling in de mens, in Adam, die de Barmhartige liefdevol vergezelt en aanspreekt.
Die ontdekking beaamde Jezus van Nazareth in de laatste jaren van zijn leven zo uniek en geloofwaardig, dat mensen ervan genazen. Door hem ging de hemel open: God, onze liefdevolle Vader wil het geluk van mensen, niet hun ongeluk. En als de leerlingen na Jezus` dood dat gaan beseffen, weten ze dat deze Jezus, veroordeeld en gekruisigd, de bode van Godswege is, Christus, de Gezalfde van God. Hun liefde voor de persoon van Jezus gaf zijn leerlingen een grote openheid voor de betekenis van zijn boodschap van het Rijk Gods.
Hoe met God mee te denken om die voor alle mensen begaanbare weg naar vrede te zoeken en te vinden, en je opnieuw toe te rusten om verder te gaan, wordt - soms terughoudend, dan weer met passie, maar altijd vanuit een veel omvattende theologische kennis - verwoord in de preken van Edward Schillebeeckx, dominicaan en allereerst predikbroeder.

Verhalen van een levende is het laatste werk van de wereldvermaarde theoloog Edward Schillebeeckx (1914-2009). Het is een blijvende inspiratiebron voor studenten en docenten theologie, godsdienstwetenschappen, filosofie en humanistiek, mensen werkzaam in toerustingswerk en pastoraat, raadsman en raadsvrouw in ziekenhuis, penitentiaire inrichtingen en verzorgingshuizen van alle levensbeschouwingen.

Hadewych Snijdewind o.p, is bestuurslid van de Congregatie zrs Dominicanessen van Neerbosch. Zij was van 1992 tot 2002 wetenschappelijk assistant van Edward Schillebeeckx. Van haar verscheen eerder Leeswijzer bij Jezus, het verhaal van een levende.


Extra informatie: 
Paperback, slap kaft
November 2012
Valkhof Pers

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Godsdienst
Theologie algemeen
Evans, Rachel Held Gaan we vandaag ?

       Winkelwagen
Nog Niet verschenen. Verwacht op

Rachel Held Evans

Gaan we vandaag ?

een zoektocht naar wat de kerk voor je kan betekenen

€ 18.95


Extra informatie: 
Paperback, slap kaft
300 pagina's
Mei 2015
Royal Jongbloed

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Godsdienst
Theologie algemeen
Graaf, Bas van der Leren leven in overvloed

       Winkelwagen
Nog Niet verschenen. Verwacht op

Bas van der Graaf

Leren leven in overvloed

over discipelschap in rijkdom en armoede

€ 12.50


Extra informatie: 
Paperback, slap kaft
120 pagina's
Mei 2015
Royal Jongbloed

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Godsdienst
Theologie algemeen
 De preek werkt
Uitverkocht/Niet leverbaar

De preek werkt

bezinning op christelijke verkondiging

THGB

€ 14.95


Extra informatie: 
Paperback, slap kaft
224 pagina's
Mei 2015
Royal Jongbloed
Uitverkocht, dit artikel is niet meer leverbaarGodsdienst
Theologie algemeen

       Winkelwagen
In herdruk

G.van den Brink en C.van der Kooi

Christelijke dogmatiek

Eigentijdse doordenking van een eeuwenoude geloofstraditie

€ 65.00


Kernachtig en met overtuiging beschrijven beide auteurs de christelijke leer en presenteren deze op didactisch verantwoorde wijze.

Wat betekent het als we deze wereld schepping van God noemen? Hoe verhoudt zich dat tot de moderne natuurwetenschap? Welke rol speelt Jezus Christus? Wat bedoelen we met zonde en wat mogen mensen hopen?
Deze dogmatiek stelt zinvolle vragen en biedt houdbare antwoorden in gesprek met de traditie, met de wereldwijde kerk en met onze eigen tijd, waarin de vanzelfsprekendheid van de kerk is verdwenen. Deze geloofsverantwoording voor een nieuwe generatie studenten en geïnteresseerden neemt als uitgangspunt het Onze Vader. Geloof heeft immers alles te maken met de praktijk van het bidden. Leidraad is de drie-eenheid, die de veelzijdigheid van geloof en leven tot uitdrukking brengt. De auteurs schuwen het niet om de traditie te kritiseren, maar zijn vooral bereid ervan te leren.

Dr. C. van de Kooi is als hoogleraar dogmatiek verbonden aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Dr. G. van den Brink is als hoofddocent dogmatiek verbonden aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit en hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme aan de Universiteit Leiden.

Gebonden,

Extra informatie: 
Gebonden: harde kaft
Met illustraties
Oktober 2012
1420 gram
249 x 172 x 51 mm
Boekencentrum
Achterkant:
Bekijk de achterkant
Klanten die bovenstaand artikel kochten, kochten ook:
<b>Nienke van Hichtum</b>,Afke`s tiental
Nienke van Hichtum
Afke`s tiental

<b>ANWB</b>,ANWB Extra Dubai
ANWB
ANWB Extra Dubai
ANWB extra

<b>Sesamstraat</b>,Vriendjes voor altijd - jubileumeditie + CD
Sesamstraat
Vriendjes voor altijd - jubileumeditie + CD
35 jaar Sesamstraat


       Winkelwagen

In herdruk


Godsdienst
Theologie algemeen

       Winkelwagen
Nog niet verschenen

M.C. Batenburg, J. Groenleer, T. Jacobs, W. Markus

Goed gelovig

een thematische uitleg van de Heidelbergse catechismus voor verkondiging en onderwijs.

€ 52.50

De tweede dienst in het gereformeerd protestantisme kent een lange traditie. De noodzaak en wenselijkheid van de leerdienst wordt enerzijds onderkend, anderzijds biedt de concrete invulling ervan een grote uitdaging.

Deze uitgave is een belangrijk hulpmiddel voor de predikant die voorgaat in de leerdienst. De inhoud van de Heidelbergse Catechismus is teruggebracht naar 17 hoofdthema`s en 78 deelthema`s. Per thema is een preekschets ontwikkeld op grond waarvan de predikant een verdiepende en actuele preek kan maken die zowel het hoofd als het hart raakt. Ook voor kinderen en tieners worden relevante verwerkingsmogelijkheden aangeboden. Daarnaast kent elke schets pastorale aanwijzingen en liturgische suggesties voor Schriftlezing en liederen.
Dit onmisbare handboek voor de predikant is eveneens van belang voor gemeenteleden die betrokken zijn bij catechese en jongerenwerk. Ook voor persoonlijke vorming is het waardevol.

De redactie wordt gevormd door de predikanten-theologen M.C. Batenburg, J. Groenleer, T. Jacobs, W. Markus en W. Verboom. Zij stelden dit handboek samen met een kring van in totaal 26 medewerkers afkomstig uit de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Alle scribenten hebben zelf ervaring met leerdiensten.

Extra informatie: 
Gebonden: harde kaft
720 pagina's
April 2015
Boekencentrum

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Godsdienst
Theologie algemeen
Demaerel, Ignace Jezus 2.0

       Winkelwagen
Nog Niet verschenen. Verwacht op

Ignace Demaerel

Jezus 2.0

wat heeft Hij ons vandaag nog te vertellen ?

€ 14.99


Extra informatie: 
Paperback, slap kaft
128 pagina's
April 2015
Davidsfonds

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Godsdienst
Theologie algemeen
Belt, Henk van den Jubileumboek theologische faculteit Groningen

       Winkelwagen
Nog Niet verschenen. Verwacht op

Henk van den Belt

Jubileumboek theologische faculteit Groningen

€ 19.95


Extra informatie: 
Paperback, slap kaft
312 pagina's
April 2015
Uitgeverij Aspekt B.V.

       Winkelwagen

Nog niet verschenen


Pag 1 Pag 2 Pag 3 Pag 4 Pag 5 Pag 6 Pag 7 Pag 8 Volgende
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z